Chính sách về Quyền riêng tư

Cập nhật mới nhất: Tháng 3 năm 2021

Tuyên bố về Quyền riêng tư

2CV là một cơ quan nghiên cứu thị trường người tiêu dùng hàng đầu và quyền riêng tư của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi rất thận trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và thông tin quý vị cung cấp trong khi tiến hành nghiên cứu với chúng tôi (dù được lưu trữ trên trang web của chúng tôi, các trang web khác thay mặt chúng tôi hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác, kể cả qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp).

Mục đích của chính sách này là cung cấp cho quý vị một lời giải thích rõ ràng về cách cơ quan 2CV thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân quý vị cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi thu thập. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị theo tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị.

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu thị trường và chúng tôi cam kết, trong việc có được sự hợp tác của quý vị, không làm quý vị hiểu lầm về bản chất của nghiên cứu hoặc cách những phát hiện sẽ được sử dụng. Phản hồi của quý vị sẽ được xử lý bí mật trừ khi quý vị đồng ý được nhận dạng.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách này hoặc muốn thực hiện yêu cầu truy cập chủ thể, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi:

2CV DPO Team

Đội ngũ DPO 2CV

Email: DataProtection@2cv.com

Chúng tôi đã chỉ định IT Governance Europe Limited làm đại diện tại EU của chúng tôi. Nếu quý vị muốn thực hiện các quyền của mình theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung EU (EU GDPR) hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quyền của quý vị hoặc các vấn đề bảo mật chung, vui lòng gửi email cho Đại diện của chúng tôi theo địa chỉ eurep@itgovernance.eu. Hãy đảm bảo đưa vào tên công ty của chúng tôi , 2CV, trong bất kỳ thư từ nào quý vị gửi cho Đại diện của chúng tôi.

• Chúng tôi thu thập thông tin liên lạc của quý vị như tên đầy đủ, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính và số điện thoại khi quý vị gửi email hoặc gọi cho chúng tôi với một yêu cầu thông tin hoặc đơn xin việc.
• Chúng tôi có thể được nhận thông tin, được thu thập hợp pháp bởi khách hàng của chúng tôi, những người muốn chúng tôi hỏi quý vị có muốn tham gia nghiên cứu thị trường, dự án tư vấn, ban cố vấn hoặc các sự kiện hay không. Thông tin này có thể bao gồm tên đầy đủ của quý vị, chức danh công việc, tên công ty, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu chính và cũng có thể bao gồm thông tin về lĩnh vực chuyên môn của quý vị.
• Khi tiến hành nghiên cứu thị trường, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin từ quý vị, tất nhiên là chỉ khi quý vị đồng ý. Quý vị sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về thông tin chúng tôi muốn thu thập tại thời điểm chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của quý vị.
• Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin của quý vị từ các nguồn có sẵn công khai hoặc danh sách mua hàng từ các nhà cung cấp hoạt động theo các quy định bảo vệ dữ liệu.
• Ngoài những điều trên, chúng tôi tự động thu thập thông tin về sự truy cập của quý vị đến trang web của chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi không thực hiện bất kỳ xử lý dữ liệu vô hình nào từ máy tính của quý vị. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân theo chính sách này trong phạm vi được coi là cần thiết hợp lý để phục vụ các mục đích công việc hợp pháp của chúng tôi và chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo an ninh, tính toàn vẹn, chính xác và bảo mật của các thông tin mà quý vị đã cung cấp.

Cơ quan 2CV nỗ lực hợp lý để gìn giữ dữ liệu cá nhân trong quyền sở hữu hoặc kiểm soát của mình, được sử dụng trên cơ sở liên tục, chính xác, đầy đủ, cập nhật và có liên quan, dựa trên thông tin mới nhất mà chúng tôi có. Chúng tôi dựa vào quý vị để giúp chúng tôi đảm bảodữ liệu cá nhân của quý vị chính xác, đầy đủ và cập nhật bằng cách trả lời trung thực các câu hỏi của chúng tôi.

• Xử lý các yêu cầu thông tin và yêu cầu về các dịch vụ của chúng tôi gửi cho chúng tôi qua email hoặc gọi điện thoại.
• Gửi cho quý vị thông tin về các dịch vụ của chúng tôi phù hợp với quý vị trong vai trò của quý vị.
• Để đánh giá các ứng dụng cho công việc chúng tôi có cung cấp.
• Tiến hành nghiên cứu thị trường;

Khi chúng tôi liên hệ với quý vị để nghiên cứu thị trường, chúng tôi thường làm như vậy cho một trong các mục đích sau:

• Để mời quý vị tham gia nghiên cứu
• Để xác nhận các chi tiết nghiên cứu mà quý vị đã đồng ý tham gia
• Để tiến hành nghiên cứu với quý vị
• Để xác thực câu trả lời / quan điểm quý vị đã đưa ra trong một nghiên cứu gần đây, chúng tôi đã tiến hành (nếu quý vị đồng ý cho chúng tôi làm như vậy)
• Để cập nhật và đảm bảo rằng hồ sơ của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của quý vị là chính xác (áp dụng cho những người đồng ý tham gia cộng đồng hoặc hội đồng đang diễn ra)
• Để thông báo cho quý vị nếu quý vị đã giành được một giải thưởng mà chúng tôi quản lý hoặc cung cấp cho quý vị một đòn bẩy để tham gia.

Tất cả các câu trả lời khảo sát của quý vị được coi là bí mật. Chúng tôi sẽ không bao giờ cố ý tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc phản hồi khảo sát cá nhân của quý vị cho khách hàng đã thực hiện nghiên cứu hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi quý vị đồng ý chia sẻ thông tin nhận dạng và phản hồi cá nhân của mình.

• Khi quý vị đã đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cho một mục đích cụ thể.
• Việc xử lý là cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng mà quý vị đã ký kết.
• Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà công ty chúng tôi theo đuổi nhưng liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mà quý vị sử dụng trong vai trò của mình hoặc liên quan đến đơn xin việc của quý vị.

Lợi ích hợp pháp mà chúng tôi theo đuổi như sau:

• Đáp lại một yêu cầu thông tincủa quý vị về hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi.
• Với mục đích quảng bá hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi thông qua tiếp thị trực tiếp, áp dụng cho quý vị trong vai trò của quý vị. Chúng tôi sẽ luôn xác nhận cách thu thập thông tin cá nhân của quý vị và luôn cung cấp cách từ chối truyền thông tiếp thị.
• Đáp lại đơn xin việc của quý vị cho một công việc mà chúng tôi đã quảng cáo hoặc liên hệ với quý vị.

Chúng tôi sẽ không bao giờ chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho các tổ chức khác để họ sử dụng cho mục đích tiếp thị của riêng họ.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị trong các trường hợp sau:

• Để các bên thứ ba thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn và luật bảo vệ dữ liệu của chúng tôi và chúng tôi đảm bảo có các biện pháp kiểm soát phù hợp. Chúng tôi ký hợp đồng với tất cả các bên thứ ba và thường xuyên theo dõi các hoạt động của họ để đảm bảo họ tuân thủ các chính sách và thủ tục của chúng tôi. Họ sẽ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của mình và sẽ không sử dụng nó cho các mục đích khác.
• Trường hợp chúng tôi có trách nhiệm tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị để tuân thủ luật pháp hoặc tiết lộ là ’cần thiết’ cho mục đích an ninh quốc gia, thuế và điều tra hình sự hoặc chúng tôi có sự đồng ý bằng văn bản của quý vị.

Vì doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động trên khắp Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Châu Á, dữ liệu chúng tôi thu thập từ quý vị có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Nó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên của chúng tôi hoặc nhân viên tại một trong những nhà cung cấp của chúng tôi hoạt động bên ngoài EEA. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của quý vị, quý vị đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước phù hợp và tương ứng cần thiết để bảo mật dữ liệu của quý vị và đảm bảo dữ liệu được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng các nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật và cẩn mật tương tự.

2CV duy trì các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, hành chính và vật lý phù hợp để bảo vệ thông tin, bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu cá nhân, được chúng tôi nhận hoặc thu thập. Chúng tôi thường xuyên xem xét, giám sát và đánh giá các thực hành quyền riêng tư và hệ thống bảo vệ của mình. Chỉ một số nhân viên nhất định có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi và chỉ được cấp quyền truy cập cho mục đích phân tích dữ liệu và kiểm tra chất lượng.

Trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn, chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin cá nhân của quý vị trên các hệ thống của chúng tôi trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư này hoặc cho đến khi quý vị yêu cầu xóa nó.

Tại bất kỳ thời điểm nào trong khi chúng tôi đang sở hữu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, quý vị, chủ thể dữ liệu, có các quyền sau:
• Quyền truy cập quý vị có quyền yêu cầu một bản sao thông tin mà chúng tôi có về quý vị.
• Quyền cải chính quý vị có quyền sửa dữ liệu mà chúng tôi giữ về quý vị không chính xác hoặc không đầy đủ.
• Quyền được xóa bỏ trong một số trường hợp nhất định, quý vị có thể yêu cầu xóa dữ liệu chúng tôi về quý vị khỏi hồ sơ của chúng tôi.
• Quyền hạn chế xử lý
trong đó một số điều kiện áp dụng để có quyền hạn chế xử lý.
• Quyền di chuyển được
quý vị có quyền có dữ liệu chúng tôi lưu giữ về quý vị được chuyển đến một tổ chức khác.
• Quyền phản đối
quý vị có quyền phản đối một số loại xử lý nhất định như tiếp thị trực tiếp.
• Quyền xem xét tư pháp
trong trường hợp mà 2CV từ chối yêu cầu của quý vị về quyền truy cập, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị lý do tại sao. Quý vị có quyền khiếu nại như được nêu dưới đây.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách này hoặc muốn thực hiện yêu cầu truy cập chủ thể, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi:

2CV DPO Team
Đội ngũ DPO 2CV
2CV
12 Flitcroft Street
London
WC2H 8DL

Email: DataProtection@2cv.com

Điện thoại: +44 20 7655 9900

Trong trường hợp muốn khiếu nại về cách dữ liệu cá nhân của quý vị được xử lý bởi 2CV (hoặc bên thứ ba như được mô tả ở trên) hoặc cách xử lý khiếu nại của quý vị, quý vị có quyền khiếu nại trực tiếp với cơ quan giám sát và Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của 2CV.

Website: https://ico.org.uk/concerns
Đường dây điện thoại trợ giúp: 0303 123 1113

Chúng tôi đã chỉ định IT Governance Europe Limited làm đại diện tại EU của chúng tôi. Nếu quý vị muốn thực hiện các quyền của mình theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung EU (EU GDPR) hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quyền của quý vị hoặc các vấn đề bảo mật chung, vui lòng gửi email cho Đại diện của chúng tôi theo địa chỉ eurep@itgovernance.eu. Hãy đảm bảo đưa vào tên công ty của chúng tôi , 2CV, trong bất kỳ thư từ nào quý vị gửi cho Đại diện của chúng tôi.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi Chính sách về Quyền riêng tư này. Nếu thay đổi Chính sách, chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi tại đây và thay đổi "Ngày hiệu lực" được liệt kê ở đầu Chính sách này. Chúng tôi khuyến khích quý vị kiểm tra định kỳ tại đây để biết phiên bản Chính sách cập nhật mới nhất của chúng tôi.