Chính sách về Quyền riêng tư

Cập nhật mới nhất: Tháng 3 năm 2021

Tuyên bố về Quyền riêng tư

2CV là một cơ quan nghiên cứu thị trường người tiêu dùng hàng đầu và quyền riêng tư của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi rất thận trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và thông tin quý vị cung cấp trong khi tiến hành nghiên cứu với chúng tôi (dù được lưu trữ trên trang web của chúng tôi, các trang web khác thay mặt chúng tôi hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác, kể cả qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp).

Mục đích của chính sách này là cung cấp cho quý vị một lời giải thích rõ ràng về cách cơ quan 2CV thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân quý vị cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi thu thập. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị theo tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị.

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu thị trường và chúng tôi cam kết, trong việc có được sự hợp tác của quý vị, không làm quý vị hiểu lầm về bản chất của nghiên cứu hoặc cách những phát hiện sẽ được sử dụng. Phản hồi của quý vị sẽ được xử lý bí mật trừ khi quý vị đồng ý được nhận dạng.