นโยบายความเป็นส่วนตัว

AR | DE | EN | ES | FR | HI | ID | IT | JA | KO | MS | PL | PT | RU | SV | TH | VI | ZH-CN | ZH-HK

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด: มีนาคม 2021

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว

2CV เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยตลาดผู้บริโภคและความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา เราระมัดระวังอย่างยิ่งในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและข้อมูลที่คุณมอบให้ในขณะที่ทำการวิจัยกับเรา (ไม่ว่าจะโฮสต์บนเว็บไซต์ของเราเอง เว็บไซต์อื่นในนามของเรา หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ รวมถึงทางโทรศัพท์หรือตัวต่อตัว)

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือการให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่ 2CV รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราและที่เรารวบรวม เราขอรับรองว่าเราจะใช้ข้อมูลของคุณโดยเป็นไปตามแนวทางของกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราทำการวิจัยตลาดและ เมื่อได้รับความร่วมมือจากคุณแล้ว เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ทำให้คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะการวิจัยหรือวิธีที่จะใช้ผลการวิจัย คำตอบของคุณจะถือเป็นความลับ เว้นแต่คุณจะยินยอมให้ทำการระบุตัวตน

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลของเรา:

2CV DPO Team
ทีม 2CV DPO

อีเมล: DataProtection@2cv.com

โทรศัพท์: +44 20 7655 9900

IT Governance Europe Limited ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเราในสหภาพยุโรป หากคุณต้องการใช้สิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสหภาพยุโรป (EU GDPR) หรือมีข้อสงสัยในด้านสิทธิที่คุณพึงมึหรือความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไป โปรดติดต่อตัวแทนของเราทางอีเมล eurep@itgovernance.eu และระบุชื่อบริษัท 2CV ของเราในอีเมลที่ส่งถึงตัวแทนของเราด้วย

• เรารวบรวมข้อมูลการติดต่อของคุณ เช่น ชื่อนามสกุล ชื่อบริษัท ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อคุณส่งอีเมลหรือโทรหาเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเพื่อสมัครเข้าทำงาน
• อาจมีการส่งต่อข้อมูลให้แก่เรา ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยลูกค้าของเรา ซึ่งต้องการให้เราสอบถามว่าคุณต้องการเข้าร่วมการวิจัยตลาด โครงการการให้คำปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา หรือกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงชื่อนามสกุล ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ และอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณด้วย
• เมื่อเราทำการวิจัยการตลาด เราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น คุณจะได้รับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราต้องการรวบรวมเมื่อเราขอความยินยอมจากคุณ
• นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมรายละเอียดของคุณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่หรือรายการซื้อจากซัพพลายเออร์ที่ดำเนินการภายใต้กฎข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูล
• นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นแล้ว เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติในส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์ของเราด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นโยบายคุกกี้ของเรา

เราจะไม่ทำการประมวลผลข้อมูลที่มองไม่เห็นใด ๆ จากคอมพิวเตอร์ของคุณ เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ภายในขอบเขตที่จำเป็นตามสมควรเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเท่านั้น และเราจะรักษามาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย ความสมบูรณ์ ความถูกต้องแม่นยำและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่คุณมอบให้

2CV จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเราซึ่งมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีความเกี่ยวข้องกัน โดยยึดตามข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมา เราหวังว่าคุณจะช่วยให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันด้วยการตอบคำถามของเราตามความจริง

• การจัดการกับข้อสงสัยและคำขอต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการของเราซึ่งส่งถึงเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์
• การส่งข้อมูลบริการของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคุณให้แก่คุณ
• เพื่อประเมินใบสมัครงานของตำแหน่งงานที่เราเปิดรับ
• การดำเนินการศึกษาวิจัยตลาด

เมื่อเราติดต่อคุณเพื่อทำการวิจัยตลาด โดยทั่วไปแล้วเราจะดำเนินการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้:

• เพื่อเชิญคุณเข้าร่วมการวิจัย
• เพื่อยืนยันรายละเอียดการวิจัยซึ่งคุณได้ตกลงที่จะเข้าร่วม
• เพื่อดำเนินการวิจัยร่วมกับคุณ
• เพื่อตรวจสอบคำตอบ/มุมมองที่คุณให้ไว้ในงานวิจัยล่าสุดที่เราดำเนินการ (หากคุณยินยอมให้เราดำเนินการเช่นนี้แล้ว)
• เพื่ออัปเดตและดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราบันทึกไว้นั้นถูกต้อง (มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ยินยอมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือคณะบุคคลที่กำลังดำเนินการอยู่)
• เพื่อแจ้งให้คุณทราบหากคุณได้รับรางวัลจากการจับรางวัลที่เราจัดขึ้น หรือเพื่อมอบรางวัลจูงใจสำหรับการเข้าร่วมให้แก่คุณ

คำตอบในแบบสำรวจทั้งหมดของคุณถือเป็นความลับ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือคำตอบของแบบสำรวจแต่ละรายการโดยเจตนาให้กับลูกค้าที่ว่าจ้างเราในการศึกษาหรือบุคคลที่สามรายใด ๆ เว้นแต่คุณจะยินยอมให้แบ่งปันข้อมูลระบุตัวตนของคุณและคำตอบของแบบสำรวจแต่ละรายการ

• ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
• เราจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่คุณลงนามไว้
• เราจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่บริษัทของเราดำเนินการ แต่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่คุณใช้ในบทบาทหน้าที่ของคุณ หรือเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณ

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่เราดำเนินการมีดังต่อไปนี้:

• เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของเราผ่านการตลาดทางตรง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคุณ เราจะยืนยันวิธีการรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเสนอทางเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารด้านการตลาดเสมอ
• เพื่อตอบสนองต่อการสมัครงานของคุณซึ่งเราได้โฆษณาหรือติดต่อคุณ

เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรอื่น เพื่อให้องค์กรดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขาเอง

อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

• เปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ในนามของเรา เรากำหนดให้บุคคลที่สามเหล่านี้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอย่างเคร่งครัด และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการควบคุมที่เหมาะสม เราทำสัญญากับบุคคลที่สามทุกรายของเรา และตรวจสอบกิจกรรมของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของเรา พวกเขาจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ของพวกเขาเท่านั้น และจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
• ในกรณีที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการเปิดเผยนั้น ‘เป็นสิ่งจำเป็น’ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่งคงของชาติ การเก็บภาษี และการสอบสวนความผิดทางอาญา หรือเราได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจทั้งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเอเชีย จึงอาจมีการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณไว้ที่ปลายทางซึ่งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) นอกจากนี้ยังอาจมีการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ของเราหรือเจ้าหน้าที่ของซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งของเราที่ดำเนินงานนอกพื้นที่ EEA โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแสดงว่าคุณยอมรับการถ่ายโอน การจัดเก็บ หรือการประมวลผลนี้

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่เหมาะสมและเป็นสัดส่วนซึ่งจำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราขอรับรองว่าผู้รับจ้างและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความลับที่คล้ายคลึงกัน

2CV รักษามาตรการป้องกันทางเทคนิค ทางการบริหารจัดการ และทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับหรือรวบรวมไว้ เราตรวจสอบ สังเกตการณ์ และประเมินแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและระบบการป้องกันของเราเป็นประจำ เฉพาะพนักงานบางรายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราได้ และได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและควบคุมคุณภาพเท่านั้น

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระบบของเราในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบออก ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในช่วงเวลาที่นานขึ้น

เมื่อใดก็ตามที่เราครอบครองหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:
• สิทธิ์ในการเข้าถึง
คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราครอบครองอยู่
• สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง
คุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราครอบครองอยู่ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
• สิทธิ์ในการถูกลืม
ในบางสถานการณ์ คุณสามารถขอให้ลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราครอบครองอยู่ออกจากบันทึกของเราได้
• สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล
คุณมีสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลได้ตามเงื่อนไขบางประการ
• สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล
คุณมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราครอบครองอยู่ไปยังองค์กรอื่น
• สิทธิ์ในการคัดค้าน
คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลบางประเภท เช่น การตลาดทางตรง
• สิทธิ์ในการพิจารณาคดี
ในกรณีที่ 2CV ปฏิเสธคำขอของคุณภายใต้สิทธิ์ในการเข้าถึง เราจะแจ้งเหตุผลให้คุณทราบ คุณมีสิทธิ์ในการร้องเรียนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลของเรา:

2CV DPO Team
ทีม 2CV DPO
2CV
12 Flitcroft Street
London
WC2H 8DL

อีเมล: DataProtection@2cv.com

โทรศัพท์: +44 20 7655 9900

ในกรณีที่คุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่ 2CV (หรือบุคคลที่สามตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือวิธีการจัดการข้อร้องเรียนของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อเรื่องร้องเรียนโดยตรงถึงหน่วยงานกำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลของ 2CV

เว็บไซต์: https://ico.org.uk/concerns โทรศัพท์สายด่วน:0303 123 1113

IT Governance Europe Limited ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเราในสหภาพยุโรป หากคุณต้องการใช้สิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสหภาพยุโรป (EU GDPR) หรือมีข้อสงสัยในด้านสิทธิที่คุณพึงมึหรือความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไป โปรดติดต่อตัวแทนของเราทางอีเมล eurep@itgovernance.eu และระบุชื่อบริษัท 2CV ของเราในอีเมลที่ส่งถึงตัวแทนของเราด้วย

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บ้างเป็นครั้งคราว หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะโพสต์นโยบายฉบับแก้ไขที่นี่ และเปลี่ยน "วันที่มีผลบังคับใช้" ซึ่งแสดงอยู่ที่ด้านบนของนโยบายนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายฉบับล่าสุดที่นี่เป็นระยะ