Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: Mars 2021

Sekretesspolicy

2CV är ett ledande marknadsundersökningsföretag och din sekretess är mycket viktig för oss.

Vi bemödar oss om att skydda din sekretess och den information du uppger för oss i samband med undersökningar (oavsett om det sker på vår webbplats, andra webbplatser på uppdrag av oss eller på andra sätt, inklusive via telefon eller personliga intervjuer).

Syftet med denna policy är att ge dig en tydlig förklaring av hur 2CV samlar in och använder de personuppgifter du tillhandahåller till oss och som vi samlar in. Vi säkerställer att vi använder dina uppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar för skydd av dina personuppgifter.

Vi utför marknadsundersökningar och när du samarbetar med oss förbinder vi oss att inte vilseleda dig angående undersökningens karaktär eller hur resultaten kommer att användas. Dina svar kommer att behandlas som konfidentiella om du inte gett ditt samtycke till att identifieras.