Dasar Privasi

Kemas kini terakhir: Mac 2021

Pernyataan Privasi

2CV ialah sebuah agensi penyelidikan pasaran pengguna dan privasi anda sangat penting kepada kami.

Kami berusaha keras untuk melindungi privasi anda dan maklumat yang anda berikan semasa mengendalikan penyelidikan dengan kami (sama ada dihoskan pada laman web kami, laman web lain bagi pihak kami ataupun melalui apa-apa cara lain, termasuk melalui telefon atau secara bersemuka).

Tujuan dasar ini ialah untuk memberikan penerangan yang jelas tentang cara 2CV mengumpulkan dan menggunakan data peribadi yang anda berikan kepada kami dan yang kami kumpulkan. Kami memastikan bahawa kami menggunakan maklumat anda menurut semua undang-undang yang terpakai bagi perlindungan data peribadi anda.

Kami mengendalikan penyelidikan pasaran dan kami komited, dalam mendapatkan kerjasama anda, untuk tidak memperdayakan anda mengenai sifat penyelidikan atau cara dapatan akan digunakan. Semua jawapan anda akan diperlakukan sebagai rahsia melainkan anda bersetuju dikenal pasti.