Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021

Δήλωση Απορρήτου

Η 2CV είναι ένας κορυφαίος οργανισμός έρευνας αγοράς καταναλωτών και το απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην προστασία του απορρήτου σας και των πληροφοριών που παρέχετε κατά τη διεξαγωγή ερευνών (είτε φιλοξενούνται στον δικό μας ιστότοπο, σε άλλους ιστότοπους για λογαριασμό μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως τηλεφωνικώς ή πρόσωπο με πρόσωπο).

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να σας παρέχει μια σαφή εξήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 2CV συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και που συλλέγουμε. Διασφαλίζουμε ότι χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διεξάγουμε έρευνα αγοράς και δεσμευόμαστε, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία σας, να μην σας παραπλανήσουμε σχετικά με τη φύση της έρευνας ή τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα. Οι απαντήσεις σας θα θεωρηθούν εμπιστευτικές, εκτός εάν συναινέσετε στην αναγνώρισή σας.