Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021

Δήλωση Απορρήτου

Η 2CV είναι ένας κορυφαίος οργανισμός έρευνας αγοράς καταναλωτών και το απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην προστασία του απορρήτου σας και των πληροφοριών που παρέχετε κατά τη διεξαγωγή ερευνών (είτε φιλοξενούνται στον δικό μας ιστότοπο, σε άλλους ιστότοπους για λογαριασμό μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως τηλεφωνικώς ή πρόσωπο με πρόσωπο).

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να σας παρέχει μια σαφή εξήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 2CV συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και που συλλέγουμε. Διασφαλίζουμε ότι χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διεξάγουμε έρευνα αγοράς και δεσμευόμαστε, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία σας, να μην σας παραπλανήσουμε σχετικά με τη φύση της έρευνας ή τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα. Οι απαντήσεις σας θα θεωρηθούν εμπιστευτικές, εκτός εάν συναινέσετε στην αναγνώρισή σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική ή θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα πρόσβασης υποκειμένου, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

Ομάδα DPO της 2CV

Email: DataProtection@2cv.com

Ορίσαμε την IT Governance Europe Limited για να ενεργήσει ως εκπρόσωπός μας στην ΕΕ. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (EU GDPR) ή έχετε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή με γενικά ζητήματα απορρήτου, στείλτε email στον Εκπρόσωπό μας στη διεύθυνση eurep@itgovernance.eu Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε το όνομα της εταιρείας μας, 2CV, σε οποιαδήποτε αλληλογραφία στέλνετε στον Εκπρόσωπό μας.

• Συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως το πλήρες όνομα, το όνομα της εταιρείας σας, τη διεύθυνση email, την ταχυδρομική διεύθυνσή σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας, όταν μας αποστέλλετε email ή μας καλείτε με ερωτήσεις ή αίτηση για εργασία.
• Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες που συλλέγονται νόμιμα από τους πελάτες μας, οι οποίοι θέλουν να σας ρωτήσουμε εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε έρευνες αγοράς, συμβουλευτικά έργα, συμβουλευτικές επιτροπές ή εκδηλώσεις. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το πλήρες όνομά σας, τον τίτλο εργασίας σας, το όνομα της εταιρείας σας, τη διεύθυνση email σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσής σας.
• Όταν διεξάγουμε έρευνα αγοράς, ενδέχεται να συλλέξουμε επιπλέον πληροφορίες από εσάς, μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Θα σας δοθούν τα πλήρη στοιχεία των πληροφοριών που επιθυμούμε να συλλέξουμε, τη στιγμή που ζητάμε τη συγκατάθεσή σας.
• Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τα στοιχεία σας από διαθέσιμες στο κοινό πηγές ή λίστες αγορών από προμηθευτές, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
• Εκτός από τα παραπάνω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Ανατρέξτε στην Πολιτική περί cookies για περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν πραγματοποιούμε αόρατη επεξεργασία δεδομένων από τον υπολογιστή σας. Θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, στον βαθμό που κρίνεται εύλογα απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών μας σκοπών και θα διατηρήσουμε τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα, την ακρίβεια και το απόρρητο των πληροφοριών που έχετε παράσχει.

Η 2CV καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει ακριβή, πλήρη, ενημερωμένα και σχετικά τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτει υπό την κατοχή ή τον έλεγχό της, τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Βασιζόμαστε σε εσάς για να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα απαντώντας στις ερωτήσεις μας με ειλικρίνεια.

• Για να ανταποκριθούμε σε ερωτήματα και αιτήματα που υποβάλλονται μέσω email ή τηλεφώνου σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
• Για να σας αποστείλουμε πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες μας, οι οποίες ταιριάζουν με τον ρόλο σας.
• Για να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις για θέσεις εργασίας που προσφέρουμε.
• Για να διεξάγουμε μελέτες έρευνας αγοράς·

Όταν επικοινωνούμε μαζί σας για έρευνα αγοράς, το κάνουμε σε γενικές γραμμές για έναν από τους ακόλουθους σκοπούς:

• Για να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην έρευνα
• Για να επιβεβαιώσουμε τις λεπτομέρειες της έρευνας στην οποία έχετε συμφωνήσει να λάβετε μέρος
• Για να διεξάγουμε έρευνα μαζί σας
• Για να επικυρώσουμε τις απαντήσεις/απόψεις που δώσατε σε μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήσαμε (εάν έχετε συναινέσει για αυτό)
• Για να ενημερώνουμε και να διασφαλίζουμε ότι τα αρχεία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σωστά (ισχύουν για όσους συναινούν να συμμετέχουν σε μια εν εξελίξει κοινότητα ή ομάδα)
• Για να σας ειδοποιήσουμε εάν έχετε κερδίσει σε μια κλήρωση βραβείων που διαχειριστήκαμε ή για να σας παρέχουμε κίνητρο συμμετοχής.

Όλες σας οι απαντήσεις στην έρευνα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές. Ποτέ δεν θα αποκαλύψουμε σκόπιμα τα προσωπικά σας δεδομένα ή μεμονωμένες απαντήσεις της έρευνας στον πελάτη που ανέθεσε τη μελέτη ή σε τρίτα μέρη, εκτός εάν συναινέσετε στην κοινοποίηση των στοιχείων αναγνώρισής σας και των μεμονωμένων απαντήσεων.

 

• Όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό.
• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων που έχετε συνάψει.
• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η εταιρεία μας, αλλά σχετίζεται με αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε στον ρόλο σας ή σχετίζονται με την αίτησή σας για εργασία.

Το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε είναι ως εξής:

• Σε απάντηση σε μια ερώτηση από εσάς σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας.
• Με σκοπό την προώθηση των αγαθών και των υπηρεσιών μας, μέσω άμεσου μάρκετινγκ, οι οποίες ταιριάζουν στον ρόλο σας. Θα επιβεβαιώνουμε πάντα τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν τα προσωπικά σας στοιχεία και πάντα προσφέρουμε τη δυνατότητα εξαίρεσής σας από επικοινωνίες μάρκετινγκ.
• Σε απάντηση στην αίτησή σας για εργασία, την οποία έχουμε διαφημίσει ή για την οποία επικοινωνήσαμε μαζί σας.

Ποτέ δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους οργανισμούς για να τα χρησιμοποιήσουν για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ.

Ωστόσο, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Σε τρίτους για να εκτελέσουν λειτουργίες εκ μέρους μας. Απαιτούμε από αυτά τα τρίτα μέρη να συμμορφώνονται αυστηρά με τις οδηγίες μας και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι. Συνάπτουμε συμβόλαια με όλα τα τρίτα μέρη μας και παρακολουθούμε τακτικά τις δραστηριότητές τους, ώστε να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας. Θα έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των λειτουργιών τους και δεν θα τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς.
• Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να συμμορφωθούμε με τον νόμο ή η αποκάλυψη είναι «απαραίτητη» για σκοπούς εθνικής ασφάλειας, φορολογίας και ποινικής έρευνας ή έχουμε τη γραπτή συγκατάθεσή σας.

Δεδομένου ότι η επιχείρησή μας λειτουργεί σε όλο το ΗΒ, τις ΗΠΑ και την Ασία, τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε έναν προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από το προσωπικό μας ή από υπαλλήλους σε έναν από τους προμηθευτές μας που δραστηριοποιούνται εκτός του ΕΟΧ. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, αποδέχεστε αυτήν τη μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία.

Θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των δεδομένων σας και θα διασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Διασφαλίζουμε ότι οι εξωτερικοί συνεργάτες μας και οι πάροχοι υπηρεσιών ακολουθούν παρόμοια πρότυπα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Η 2CV διατηρεί κατάλληλες τεχνικές, διοικητικές και φυσικές διασφαλίσεις για την προστασία πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προσωπικών δεδομένων, που λαμβάνονται ή συλλέγονται από εμάς. Εξετάζουμε, παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις πρακτικές απορρήτου και τα συστήματα προστασίας μας σε τακτική βάση. Μόνο ορισμένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και έχουν πρόσβαση μόνο για λόγους ανάλυσης δεδομένων και ποιοτικού ελέγχου.

Εάν δεν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης από τον νόμο, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στα συστήματά μας μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή έως ότου ζητήσετε να διαγραφούν.

 • Δικαίωμα πρόσβασης
  έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης
  έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής
  σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  όταν ισχύουν ορισμένοι όροι που στοιχειοθετούν δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα φορητότητας
  έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε σε άλλον οργανισμό τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα αντίρρησης
  έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, όπως το άμεσο μάρκετινγκ.
 • Δικαίωμα δικαστικού ελέγχου
  σε περίπτωση που η 2CV απορρίψει το αίτημά σας βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης, θα σας παραθέσουμε τον λόγο. Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική ή θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα πρόσβασης υποκειμένου, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

Ομάδα προστασίας δεδομένων
2CV
12 Flitcroft Street
Λονδίνο
WC2H 8DL

Email: DataProtection@2cv.com

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την 2CV (ή τρίτους, όπως περιγράφεται παραπάνω) ή τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην εποπτική αρχή και στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της 2CV.

Ιστότοπος: https://ico.org.uk/concerns
Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας: 0303 123 1113

Ορίσαμε την IT Governance Europe Limited για να ενεργήσει ως εκπρόσωπός μας στην ΕΕ. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (EU GDPR) ή έχετε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή με γενικά ζητήματα απορρήτου, στείλτε email στον Εκπρόσωπό μας στη διεύθυνση eurep@itgovernance.eu Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε το όνομα της εταιρείας μας, 2CV, σε οποιαδήποτε αλληλογραφία στέλνετε στον Εκπρόσωπό μας.

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς. Εάν τροποποιήσουμε την Πολιτική, θα δημοσιεύσουμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα αλλάξουμε την «Ημερομηνία έναρξης ισχύος» που αναφέρεται στην αρχή αυτής της Πολιτικής. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα περιοδικά για την πιο ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής μας.