Privaatheidsbeleid

Laas bygewerk: Maart 2021

Privaatheidsverklaring

2CV is een van die voorste marknavorsingsagentskappe vir verbruikersake en u privaatheid is baie belangrik vir ons.

Ons doen baie moeite om u privaatheid en die inligting te beskerm wat u tydens navorsing met ons verskaf (hetsy wanneer dit op ons eie webwerf gehuisves word, op ander webwerwe namens ons of op enige ander manier, waaronder per telefoon of van aangesig tot aangesig).

Die doel van hierdie beleid is om vir u ’n duidelike verduideliking te verskaf oor hoe 2CV die persoonlike data inwin en gebruik wat u aan ons verskaf en wat ons inwin. Ons maak seker dat ons u inligting gebruik in ooreenstemming met alle toepaslike wetgewing in verband met die beskerming van u persoonlike data.

Ons doen marknavorsing en ons verbind ons daartoe, in die verkryging van u samewerking, om u nie te mislei oor die aard van die navorsing of oor hoe die bevindings aangewend sal word nie. U antwoorde sal as vertroulik hanteer word tensy u instem om geïdentifiseer te word.

Indien u enige navrae oor hierdie beleid het, of ’n versoek om onderwerptoegang wil rig, kontak asseblief ons databeskermingsbeampte hier:

2CV DPO Team

E-posadres: DataProtection@2cv.com

Ons het IT Governance Europe Limited as ons EU-verteenwoordiger aangestel. Indien u u regte ingevolge die EU se algemene databeskermingsregulasie (EU General Data Protection Regulation of EU GDPR) wil uitoefen, of enige navrae in verband met u regte of algemene privaatheidsaangeleenthede het, stuur asseblief ’n e-pos aan ons verteenwoordiger by eurep@itgovernance.eu. Maak asseblief seker dat u ons maatskappynaam, 2CV, by enige korrespondensie insluit wat u aan ons verteenwoordiger stuur.

• Ons win u kontakinligting in, soos volle naam, maatskappynaam, e-posadres, posadres en telefoonnommer wanneer u aan ons ’n e-pos stuur of ons skakel met ’n navraag of ’n werkaansoek.
• Inligting kan dalk na ons aangestuur word wat wettig deur ons kliënte ingewin is en wat wil hê ons moet u vra of u aan marknavorsing, konsultasieprojekte, adviesrade of geleenthede wil deelneem. Hierdie inligting kan u volle naam, werktitel, maatskappynaam, e-posadres, telefoonnommer en posadres insluit, en kan ook inligting oor u spesialiteitsarea insluit.
• Wanneer ons marknavorsing doen, kan ons bykomende inligting van u inwin, maar altyd met u toestemming. Volle besonderhede oor die inligting wat ons van u wil inwin, sal aan u verskaf word wanneer ons u toestemming vra.
• Ons kan dalk ook u besonderhede inwin uit openbaar beskikbare bronne of lyste by verskaffers koop wat binne databeskermingsregulasies werk.
• Benewens die bostaande win ons ook outomaties inligting oor u besoek aan ons webwerf in. Raadpleeg asseblief ons koekiebeleid vir meer besonderhede.

Ons doen nie enige onsigbare dataverwerking vanaf u rekenaar nie. Ons sal slegs persoonlike data inwin en aanwend in ooreenstemming met hierdie beleid tot die mate waarin dit redelik nodig geag word om ons regmatige sakedoeleindes te dien, en ons sal gepaste veiligheidsmaatreëls handhaaf om die veiligheid, integriteit, akkuraatheid en privaatheid van die inligting te verseker wat u verskaf het.

2CV doen redelike moeite om persoonlike data in ons besit of onder ons beheer, wat deurlopend gebruik word, akkuraat, volledig, op datum en relevant te hou, gegrond op die mees onlangse inligting wat tot ons beskikking is. Ons maak op u staat om ons te help om u persoonlike data akkuraat, volledig en op datum te hou deur ons vrae eerlik te beantwoord.

• Die hantering van navrae en versoeke oor ons dienste wat per e-pos of telefoonoproep by ons ingedien word.
• Die stuur van inligting oor ons dienste wat op u in u rol van toepassing is.
• Om aansoeke te evalueer vir poste wat ons aanbied.
• Om marknavorsingstudies uit te voer;

Wanneer ons u vir marknavorsing kontak, doen ons dit in die algemeen vir een van die volgende doeleindes:

• Om u uit te nooi om aan navorsing deel te neem
• Om die besonderhede te bevestig van navorsing waaraan u ingestem het om deel te neem
• Om navorsing met u te doen
• Om antwoorde of sienings te bevestig wat u in ’n onlangse navorsingstuk gegee het wat ons gedoen het (indien u toestemming aan ons verleen het om dit te doen)
• Om ons rekords van u persoonlike data by te werk en te verseker dat dit korrek is (geldig vir diegene wat ingestem het om deel van ’n deurlopende gemeenskap of paneel te wees)
• Om u in kennis te stel dat u ’n prystrekking gewen het wat ons geadministreer het of om u ’n aansporing te gee omdat u deelneem.

Al u opname-antwoorde word as vertroulik behandel. Ons sal nooit opsetlik u persoonlike data of individuele opname-antwoorde bekendmaak aan die kliënt wat die studie aangevra het of aan enige derde partye nie, tensy u daartoe instem dat u identifiserende inligting en individuele antwoorde gedeel word.

• Waar u toestemming verleen het vir die verwerking van data vir ’n spesifieke doel.
• Wanneer verwerking nodig is om kontraktuele verpligtinge na te kom wat u aangegaan het.
• Wanneer verwerking nodig is vir die doeleindes van regmatige belang wat deur ons maatskappy nagestreef word, maar wat verband hou met goedere en dienste wat u in u rol gebruik, of wat met u aansoek om ’n pos verband hou.

Die regmatige belang wat deur ons nagestreef word, is soos volg:

• In reaksie op ’n navraag deur u oor ons goedere en dienste.
• Vir die doel om ons goedere en dienste te bevorder via direkte bemarking wat vir u in u rol geld. Ons sal altyd bevestig hoe u persoonlike inligting verkry is en altyd ’n onttrekking aan bemarkingskommunikasie aanbied.
• In reaksie op u aansoek om ’n pos wat ons geadverteer het of waaroor ons u gekontak het.

Ons sal nooit u persoonlike data na ander organisasies aanstuur sodat hulle dit vir hul eie bemarkingsdoeleindes kan gebruik nie.

Ons kan dalk egter u persoonlike inligting onder die volgende omstandighede bekendmaak:

• Aan derde partye wat funksies namens ons uitvoer. Ons vereis van hierdie derde partye om ons instruksies en databeskermingswetgewing streng na te kom en ons maak seker gepaste beheermaatreëls is ingestel. Ons sluit kontrakte met ons derde partye en monitor hul aktiwiteite gereeld om seker te maak hulle kom ons beleide en prosedures na. Hulle sal slegs toegang tot die persoonlike data hê wat nodig is om hul funksies uit te voer, en sal dit nie vir ander doeleindes gebruik nie.
• Waar ons verplig word om u persoonlike inligting bekend te maak om wetgewing na te kom of die bekendmaking ‘nodig’ is vir die doeleindes van nasionale veiligheid, belasting en strafregtelike ondersoek, of ons geskrewe toestemming het.

Aangesien ons onderneming oor die hele VK, VSA en Asië werksaam is, kan die data wat ons van u inwin na ’n bestemming buite die Europese Ekonomiese Area (European Economic Area of EEA) oorgedra en geberg word. Dit kan ook deur ons personeel of personeel by een van ons verskaffers verwerk word wat buite die EEA bedrywig is. Deur u persoonlike data in te dien, stem u tot hierdie oordrag, berging of verwerking in.

Ons sal alle gepaste en proporsionele stappe doen wat nodig is om u data te beveilig en seker te maak dit word in ooreenstemming met ons privaatheidsbeleid hanteer. Ons maak seker ons derdepartykontrakteurs en -diensverskaffers volg soortgelyke veiligheid- en vertroulikheidstandaarde na.

2CV handhaaf gepaste tegniese, administratiewe en fisiese veiligheidsmaatreëls om inligting te beskerm, waaronder onder meer persoonlike data wat deur ons ontvang of ingewin is. Ons hersien, monitor en evalueer ons privaatheidspraktyke en beskermingstelsels gereeld. Slegs sekere werknemers het toegang tot die persoonlike data wat u aan ons verskaf en word slegs toegang verskaf vir die doeleindes van dataontleding en gehaltebeheer.

Tensy ’n langer tydperk van behoud vereis of deur wetgewing toegelaat word, sal ons u persoonlike inligting op ons stelsels hou slegs vir die tydperk wat nodig is om aan die doeleindes te voldoen wat in hierdie privaatheidsbeleid vervat is, of totdat u versoek dat dit geskrap word.

 • Reg tot toegang
  u het die reg om ’n afskrif aan te vra van die inligting wat ons oor u het.
 • Reg tot korreksie
  u het die reg om data te korrigeer wat ons oor u het en wat onakkuraat of onvolledig is.
 • Reg om vergeet te word
  onder sekere omstandighede kan u vra dat die data wat ons oor u het uit ons rekords geskrap word.
 • Reg tot beperking van verwerking
  waar sekere omstandighede geld, het u die reg om verwerking te beperk.
 • Reg tot oordraagbaarheid
  u het die reg om die data wat ons van u het na ’n ander organisasie oor te dra.
 • Reg om beswaar te maak
  u het die reg om teen sekere soorte verwerking beswaar te maak, soos direkte bemarking.
 • Reg tot regshersiening
  indien 2CV u versoek ingevolge toegangsregte weier, sal ons u ’n rede daarvoor verskaf. U het die reg om ’n klagte aanhangig te maak soos hier onder uiteengesit.

Indien u enige navrae oor hierdie beleid het, of ’n versoek om onderwerptoegang wil rig, kontak asseblief ons databeskermingsbeampte hier:

2CV DPO Team
2CV
12 Flitcroft Street
London
WC2H 8DL

E-posadres: DataProtection@2cv.com

 

Indien u ’n klagte aanhangig wil maak oor hoe u persoonlike data deur 2CV verwerk word (of derde partye soos hierbo beskryf word), of oor hoe u klagte hanteer is, het u die reg om ’n klagte direk by die toesighoudende gesag en 2CV se databeskermingsbeampte aanhangig te maak.

Webwerf: https://ico.org.uk/concerns
Telefoonhulpdiens: 0303 123 1113

Ons het IT Governance Europe Limited as ons EU-verteenwoordiger aangestel. Indien u u regte ingevolge die EU se algemene databeskermingsregulasie (EU General Data Protection Regulation of EU GDPR) wil uitoefen, of enige navrae in verband met u regte of algemene privaatheidsaangeleenthede het, stuur asseblief ’n e-pos aan ons verteenwoordiger by eurep@itgovernance.eu. Maak asseblief seker dat u ons maatskappynaam, 2CV, by enige korrespondensie insluit wat u aan ons verteenwoordiger stuur.

Ons mag dalk hierdie privaatheidsbeleid van tyd tot tyd verander. Indien ons die beleid verander, sal ons die hersiene weergawe hier plaas en die “effektiewe datum” verander wat bo-aan hierdie beleid gelys word. Ons moedig u aan om van tyd tot tyd hier te kyk vir die jongste weergawe van ons beleid.